Srbija dobila Katastar rudarskog otpada uz pomoć EU

Srbija je dobila Кatastar rudarskog otpada zahvaljujući projektu koji je pomogla Evropska unija, čija je vrednost 2,1 milion evra, rečeno je danas na konferenciji povodom završetka tog projekta. 

Projekat je počeo februara 2017. godine, a realizovalo ga je Ministarstvo rudarstva i energetike. 

Vođa projektnog tima Piter Bajer je rekao da je glavni izazov na projektu predstavljao veliki broj lokacija rudarskog otpada koje je trebalo posetiti i istražiti, kao i obim podataka. 

Кnjiga, odnosno veb aplikacija Кatastar rudarskog otpada sadrži sistematizovane podatke o rudarskom otpadu sa 250 lokacija tog otpada koje predstavljaju napuštene ili zatvorene rudnike. 

Foto: Pixabay

Кatastar sadrži i rezultate detaljnih istraživanja za 41 lokaciju rudarskog otpada sa hemijskim, mineraloškim, geomehaničkim ispitivanjima i laboratorijskim analizama, kao i zaključcima na osnovu tih ispitivanja i analiza, čiji je krajnji rezultat kategorizacija rudarskog otpada, karakterizacija odlagališta i procena uticaja na životnu sredinu u zdravlje ljudi. 

“Dobijeni rezultati pomoći će Ministarstvu u budućim analizama mogućnosti za eventualno preduzimanje aktivnosti sanacije, remedijacije i rekultivacije odlagališta koja su kritična u pogledu zagadjenja životne sredine i opasnosti po zdravlje ljudi”, rekla je šef Odseka za rudarstvo Ministarstva rudarstva i energetike Dragana Jelisavac Erdeljan. 

Ona je najavila da 2020. godine počinje primena uredbe koja reguliše oblast upravljanja rudarskim otpadom, a firme će morati da u roku od najviše dve godine usklade svoje poslovanje sa tim propisima. 

Projekt menadžer u Delegaciji Evropske unije u Srbiji za lokalnu infrastrukturu i energetiku Boris Ilijevski je rekao da je EU glavni partner Srbiji u zaštiti životne sredine. 

“Svi projekti koji se realizuju uz pomoć EU razvijeni su i implementirani tako da imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu i kvalitet života građana. Tokom proteklih 19 godina EU je donirala Srbiji 402 miliona evra za zaštitu životne sredine”, istakao je Ilijevski. 

Cilj projekta “Кatastar rudarskog otpada” je da podrži Srbiju u daljoj harmonizaciji zakonske regulative sa zakonima EU u oblasti rudarstva i zaštite životne sredine, a posebno kroz razvijanje i dalje unapređenje sistema upravljanja rudarskim otpadom. U Srbiji ima oko 500 lokacija rudarskog otpada.

Izvor: Beta, Zelena Srbija

Author: Ekoform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *