Reciklaža

Infografika o procesu reciklaže.

Reciklažni otpad se izbacuje u posebne kontejnere. Potom se sortira i odvozi u fabriku za reciklažu.

Reciklirani otpad se može upotrebiti za izradu novog proizvoda. Na taj način se čuvamo životnu sredinu, a takođe i doprinosimo obnavljanju prirodnih resursa.

Infografika “Reciklaža” je izrađena u okviru projekta Društva za zaštitu životne sredine Ekoform, koji je podržan od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda.

Author: Ekoform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *