Postupak izdavanja dozvole za prevoz opasnog i neopasnog otpada – interaktivna grafika

Zahtev se podnosi Ministarstvu za zaštitu životne sredine Republike Srbije, kada je u pitanju opasan otpad, na memorandumu overenom pečatom i potpisom ovlašćenog lica podnosioca zahteva.

Interaktivna infografika “Izdavanje dozvole za prevoz opasnog i neopasnog otpada” je izrađena u okviru projekta Društva za zaštitu životne sredine Ekoform, koji je podržan od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda.

Author: Ekoform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *