O NAMA

Društvo za zaštitu životne sredine Ekoform, iz Beograda, pokrenulo je ovaj portal početkom septembra 2019. godine, sa idejom da promoviše brigu prema svetu kome pripadamo i prirodnom okruženju u kojem živimo.

Svedoci smo galopirajućih klimatskih promena, zagađenja, poplava, suša, požara… Ako ovako nastavimo, nećemo dugo čekati dan kada će pijaća voda biti najtraženija roba.

Sa druge strane, svedoci smo iizuzetnih napora institucija i udruženja, kao i pojedinaca i grupa, koji vode veliku borbu u cilju očuvanja prirode koja nas okružuje.

Tu smo, da pomognemo u toj borbi.