Izdavanje dozvole za prevoz opasnog otpada

Postupak izdavanja dozvole za prevoz opasnog otpada.

Zahtev se podnosi Ministarstvu za zaštitu životne sredine Republike Srbije, na memorandumu overenom pečatom i potpisom ovlašćenog lica podnosioca zahteva..

Infografika: Izdavanje dozvole za prevoz opasnog otpada

Infografika “Izdavanje dozvole za prevoz opasnog otpada” je izrađena u okviru projekta Društva za zaštitu životne sredine Ekoform, koji je podržan od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda.

Author: Ekoform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *