Izdavanje dozvole za prevoz opasnog i neopasnog otpada

Zahtev se podnosi na memorandumu overenom pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Infografika: Izdavanje dozvole za prevoz opasnog i neopasnog otpada

Infografika “Izdavanje dozvole za prevoz opasnog i neopasnog otpada” je izrađena u okviru projekta Društva za zaštitu životne sredine Ekoform, koji je podržan od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda.

Author: Ekoform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *